Daarna

Nadat de website online staat kan de klant kiezen tussen twee opties:

*mogelijkheid één is dat de klant kiest om zijn/ haar website zelf te onderhouden en zal daarvoor door disite een spoedcursus krijgen.

Indien het om het statische website gaat zal samen met de klant de juiste html editor gekozen worden.

Gaat het om de dynamische website dan zal de klant de nodige uitleg krijgen over het beheren van het cms systeem.

Mogelijkheid twee is dat disite het onderhoud van de gehele website op zich neemt en enkel aanpassing doet indien de klant hier om vraagt.

De prijsbepaling hiervan gebeurt in functie van de aard van de website.

Op verzoek kunnen wij ook alle mailverkeer dat via uw website wordt verstuurd in de juiste banen leiden zoals het configureren van uw outlook zodat uw klanten steeds de aanhef en handtekening van uw bedrijf terug vinden in het mailverkeer